De schelmenstreken van Reynaert de vos, muzikaal verteld

Laat je op het mooie Conscienceplein verwonderen en raken door de schelmenstreken van de sluwe vos Reynaert. Hij neemt Tibeert de kater en Bruun de beer beet, maar gelukkig eindigt het allemaal feestelijk bij koning Nobel. Rasverteller Lieve De Meyer vertelt en zingt vol overgave, zoals ze dat ook bij ARTO verteltheater doet.