Stemmen uit het verleden van de jeugdzorg

Hoe was het om als weesjongen mee te lopen in de fanfare van het weeshuis? Een acteur sprak een geestige monoloog in, geschreven door Erik Vlaminck en Ellen Pelt, die doorlopend te horen is in de expo. Deze tekst komt uit het boek ‘Kinderen van de Zorg, Zes eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen’. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op het leven in het Maagdenhuis, het Knechtjeshuis en het Vondelingenhuis. 

 

Het boek vormt de leidraad voor de najaarstentoonstelling ‘Kinderen van de Zorg’, die loopt in het Maagdenhuis, Instituut Tropische Geneeskunde (het voormalige Vondelingenhuis) en Universiteit Antwerpen/Ontwerpwetenschappen (het voormalige Knechtjeshuis).