Swingen met WÖR op 18de-eeuwse muziek

In de 18de eeuw maakten Belgische speelmannen, stadsmuzikanten, beiaardiers en dansmeesters muziek voor het volk bij allerhande gebeurtenissen. WÖR pompt nieuwe energie in die 18de-eeuwse melodieën met een groove die aanstekelijk werkt. Een stuwende baritonsaxofoon, een stevige gitaar, riffs op een accordeon, een scheurende viool en melodieuze doedelzakken kleuren de originele melodie. Zo zet WÖR een krachtige eigentijdse sound neer.

 

WÖR toert sinds 2015 intensief door Europa, Canada, Australië en de VS. In 2021 brachten ze een nieuwe cd uit en gingen ze toeren met het programma ‘Over Torens – zendmasten avant la lettre’. Ze haalden melodieën uit beiaardhandschriften uit onze streken. De beiaard was in vroegere tijden min of meer de radio van de stadsbewoners: beiaardmuziek was toegankelijk voor iedereen en zorgde zo voor een ruime verspreiding van toenmalige ‘hits’. Het is met die blik dat WÖR deze beiaardmuziek arrangeerde voor een hedendaags publiek.