Verkoopvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden en privacyverklaring
 

Deze website www.museumnacht.be wordt beheerd door stad Antwerpen, met als doel het aanbieden en verkopen van tickets en/of gerelateerde diensten die toegang verlenen tot de deelnemende musea in Antwerpen.

 

Door een ticket aan te kopenstemt u in met de algemene voorwaarden van stad Antwerpen en van See Tickets, ticketpartner van Museumnacht Antwerpen, zoals hieronder uiteengezet.

 

 

Tickets en bestelling

 

  • De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd (hierna ‘klant’). Enkel de koper is gebonden tot de betaling.
  • Tenzij anders wordt aangegeven, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en eventuele taksen. Deze zijn steeds ten laste van de klant. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.
  • De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier. Iedere boeking wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.
  • Tickets worden digitaal verstuurd na ontvangst van de betaling en kunnen d.m.v. debet- of creditcard worden betaald. Stad Antwerpen houdt zich het recht voor om wegens organisatorische redenen plaatsen toe te wijzen en tickets te verzenden op een later tijdstip, doch dit uiterlijk 5 dagen voor de datum van het geboekte evenement. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte contactgegevens. Bij gebreke hieraan heeft de klant geen recht op een (geheel of gedeeltelijke) terugbetaling.
  • De klant dient de datum en het aanvangsuur vermeld op het ticket strikt te respecteren.
  • Er zal enkel toegang worden verleend op voorlegging van een niet-gevalideerd, geldig ticket.
  • De specifieke voorwaarden van See Tickets, ticketpartner van Museumnacht Antwerpen, zijn hier te bekijken.

 

Annuleren of omboeken

 

  • Tickets worden niet omgeruild noch terugbetaald. Enkel indien het evenement om organisatorische of technische redenen niet kan doorgaan, worden de tickets terugbetaald of omgewisseld voor tickets voor een nieuwe datum.
  • Er is geen herroepingsrecht en de klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien, overeenkomstig artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht.

 

Eigendomsrechten

 

De door stad Antwerpen aangeboden producten en de hierop opgenomen teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, de paginavormgeving en de foto's en illustraties maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten van stad Antwerpen en blijven steeds haar uitsluitende eigendom. Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze werken, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke toestemming.